tr en fr ru
Türkiye'nin İlk Monolitik Refrakter Firması
46 Yıllık Tecrübe
Ürünler

Betonlar

REMCAST 24

Genel hizmetler için kullanılan orta dansiteli beton refrekter.

REMCAST LT

Yüksek mukavemetli bir malzemedir. su, asit ve gazların etkilerine dayanıklıdır. fırın taban tali katlarında, kül tutucularda, tav çukurlarında, yüksek fırın aşınma plakalarının yerleştirilmesinde, gaz yolları ve reküparatörlerde kullanılır.

REMCAST HT

Yüksek refrakterlik özelliğine sahip, beton refrrakterdir. Düşük Fe2O3 ihtiva eden genel maksat malzemesidir.Ergimiş metal penetrasyonu minimum olup, metal yapışmalarına, co etkisine ve termal şoka karşı mukavimdir.

REMCAST 2000

Genel hizmetler için sıva ve püskürme yolu ile tatbik edilebilen bir malzemedir.Soğuk ve sıcak püskürtme olarak kullanılır. Kullanıldığı yerler: Çelik potaların astarlanmasında, rafinerive Petrokimya fırın astarlarında vs.

REMCAST 2800

Genel hizmetler için sıva ve püskürtme yolu ile tatbik edilebilen bir malzemedir. Soğuk ve sıcak püskürtme olarak kullanılır. Kullanıldığı yerler:. Çelik potalarının astarlanmasında, Rafineri ve Petrokimya fırın astarlarında v.s.

REMCAST DLI

Düşük dansiteli,yüksek mukavemetli, düşük Fe2O3 içeren, CO, sülfür ve vanadyum ihtiva eden şiddetli ortamlarda kullanılabilecek bir malzemedir.Erozyona ve yüzeysel aşınmalara karşı mukavimdir. Döküm şeklinde, püskürtme yoluyla veya mala ile kullanılabilir.Isıtıcı tabanları,konveksiyon bölgeleri ve kül tutucular kullanıldığı yerlerin bir kaçıdır.

REMCAST SP

Yüksek Refrakterlik özelliğine sahip, beton refrakterdir. düşük Fe2O3 ihtiva eden geenl maksat malzemesidir. ergimiş metal peentrasyonu minimum olup,metal yapışmalarına, CO etkisine ve termal şoka karşı mukavimdir.

REMCAST SP 32

%60'dan fazla Al2O3 ihtiva eden 1650 °C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik aluminyum, cüruflara karşı dayanıklıdır. aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şok'a karşı da mukavimdir. tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

REMCAST SP 32 A

%60 AL2O3 ihtiva eden 1650 C'ye kadar kullanılabilen bir genel maksat malzemesidir. Özellikle curuflara, aşınma ve darbelere ve termal şoka karşı mukavim bir beton refrakterdir.

REMCAST SP 32 HIGH ALUMINA

%75'den fazla AL2O3 ihtiva eden 1650°C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Ergimiş demir, çelik aluminyum, cüruflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şok'a karşı mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

REMCAST HOT TOP

Düşük Fe2O3 ihtiva eden, erozyon mukavemeti yüksek genel maksat malzemesidir.Eriyik demir ve aluminyum metallerinin penetrasyonu minimumdur.Ayrıca CO gazına ve karbon artıklarına karşı dayanıklıdır. Petrokimya ve Rafinerilerde, Reaktörlerde, Çelik Sanayiinde, Kok fırınları gaz geçiş yollarında kullanılır.

REMCAST ES

Ekstra mukavemetli, aşınma ve erozyona karşı dirençli, kolayca tatbik edilebilen yüksek dansiteli bir refrakterdir.Kullanım yerleri: Çimento döner fırınları soğuk bölgelerinde, klinker soğutucularında v.s.

REMCAST D

Yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı genel maksat refrakter malzemesidir.Başlıca kullanıldığı yerler: Yüksek fırın toz tutucuları, tavlama çukurları, bacalar, kül çukurları, kanal astarlaması v.s.

REMCAST EHT

İri taneli, düşük demirli beton refrakterdir.Çok yüksek kırılma mukavemetine sahip olan bu malzeme termal şoka ve aşırı yüklere karşı büyük dirence sahiptir.

REMCAST ESP

İri taneli, düşük demirli beton refrakterdir. Kırılma mukavemeti çok yüksektir. Ayrıca termal şoka karşıda büyük dirence sahiptir. Cüruf etkilerine dayanıklıdır.Yürüyen tabanlı fırınların tabanları için özellikle tavsiye edilir.

REMCAST-E

Korondum esaslı yüksek basma mukavemeti ve aşınma direncine sahip düşük sıcaklıklarda kullanılmak üzere hazırlanmış beton refrakterdir.

REMCAST E-17

Boksit bazlı yüksek alüminalı beton refrakterdir.Çok yüksek mukavemete sahip olup, darbelere karşı mükemmel direnç özelliği olan bir malzemedir.

REMCAST- AR

Yüksek mukavemete, süper erozyon ve aşınma dirençlerine sahip beton bir malzemedir. Genellikle çimento ve kireç işletmelerinde, özellikle transfer hatları J tipi dirseklerde, silikonlarda, döner fırın toz kollektörleri, soğuk bölgelerde, Petrokimya ve rafinerilerde siklon ve kataliz hatlarında, reaktör ve jeneratörlerde başarı ile uygulanır.

REMCAST ARZ

Mullit+Çok yüksek erozyona dayanıklı Avustralya Okyanus kumu esaslı, yüksek mukavemete sahip, süper erozyon ve aşınma dirençlerine dayanıklı castable malzemedir. Genellikle akışkan yataklı kazanların erozyonlu bölümlerinde, çimento ve kireç fabrikalarının transfer hatları, J tipi dirseklerde, sıklonlarda, döner fırın toz kollektörleri ve soğuk bölgelerde başarı ile uygulanır.

REMCAST HA-95

Korondum form'a dönüştürülmüş, saf AL2O3'den yapılmış, Fe2O3, Silis ve sülfürden arınmış yüksek sıcaklıklara mukavim, çok yüksek mukavemet değerlerine sahip beton refrakterdir. Erozyon ve aşınmalara dayanıklı, hidrojen ve CO'li ortamlara mukavim, her türlü reaktif ortamlarda kullanılabilen bir malzemedir. Başlıca kullanım yerlerinden bazıları: Al, endüstrisi, elektrik ark ocak tavanları, petrokimya ve rafineri siklonları, sekonder reformerleri ve reaktörlerdir.

REMCAST - HA 97

Min. 96% AL2O3 ihtiva eden, 1760 C'ye kadar kullanılabilen süper bir malzemedir. Aaşınma ve erozyona karşı çok mukavimdir ve düşük SiO2 ihtivasından dolayı cam fazının merkezileşmesi olmaz. Dolayısı ile mukavemet çok fazladır. Metal, cüruf ve CO etkisine fevkalade dayanıklıdır. Kullanım yerleri: Aluminyum eritme fırınları, kanal ve yolluklar, endüksiyon fırın astarları, elektrik ark fırın tavanları ve potalar.

REMCAST 10 MG

1200 °C sıcaklığa kadar kullanabilen dökme (castable) median cement bir betondur. Ekonomik olması açısından üretilmiştir. Düşük sıcaklıklarda ve aşınmanın olmadığı bölgelerde çok rahat kullanılır. Aynı zamanda bazik ortamlarda iyi netice verir. Başlıca kullanım yerleri, çimento fabrikaları üst siklonlar soğuk bölgeler. Emaye fırınları, sunta sanayi gaz kanalları vs.'dir.

REMCAST 60

% 60' dan fazla A12 O3 ihtiva eden, 1650 °C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Erimiş demir, çelik, alüminyum, cüruflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şok'a mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

REMCAST 70

% 70' dan fazla A12 O3 ihtiva eden, 1650 °C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Erimiş demir, çelik, alüminyum, cüruflara karşı çok dayanıklıdır. Aşınma ve darbelere dayanıklılığının yanında termal şok'a mukavimdir. Tav çukurları kapak ve tabanlarında, yanma hücrelerinde ve genel maksatlarda kullanılır.

REMCAST 80

%85 A12 O3 ihtiva eden, 1700 °C'ye kadar kullanılan beton malzemedir. Özellikle curuflara, aşınmalara, darbelere ve termal şok'a karşı mukavim bir beton refrakterdir.

Danışma Hattı
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar