tr en fr ru
Türkiye'nin İlk Monolitik Refrakter Firması
46 Yıllık Tecrübe
Ürünler

Püskürtme

REMGUN 60 SIC 10 GG

AL2O3 ihtiva eden SIC katkılı yüksek erozyona dayanıklı agregalardan üretilmiş gunning aynı zamanda castable yapıda bir betondur. Çok yüksek yapışma ve yüksek mukavemet, erozyon dayanımına sahiptir.

REMGUN 60 SIC 30 GG

AL2O3 ihtiva eden SIC katkılı yüksek erozyona dayanıklı agregalardan üretilmiş gunning aynı zamanda castable yapıda bir betondur. Çok yüksek yapışma yüksek mukavemet ve erozyon dayanımına sahiptir. Çimento sanayiinde krinker tozu yapışması ve kimyasal erozyona dayanıklıdır.

REMGUN HTG

Püskürtme için hazırlanmış, düşük CaO ihtiva eden bir malzemedir. Sıcak ve Soğuk pota püskürtmelerinde başarıyla uygulandığı gibi, sıva şeklinde uygulanmayada müsaittir.

REMGUN 60

%40 Aluminalı, kimyasal bağlayıcılı, sıcak ve soğuk yüzeylere püskürtülebilen süper hizmet malzemesidir.

REMGUN 60 C

Kimyasal bağlayıcılı süper hizmet tipi bir malzemedir. Sıcak ve soğuk yüzeylere püskürtülebilir. Başlıca kullanım alanları: Alüminyum Endüstrisi; Ergitmefırınlarının çalkalanma bölgesi altı, çelik endüstrisi;sıcak metal arabaları, sıcak matal potaları, sıcak metal mixerleri, tav çukurları duvar ve kapakları, tavlama fırınları tavan ve yan duvar, kemer ve duman çıkış kanalları.

REMGUN SUPER Lİ

Hidrolik bağlı bir püskürtme malzemesidir. Yüksek mukavemet değerlerine sahip ve termal şoklara dirençlidir.

REMGUN 50 Lİ

Özel olarak formüle edilmiş, hidrolik bağlı bir püskürtme malzemesidir. CO etkisine dirençli, yüksek aşınma mukavemet değerlerine sahip bir malzemedir. Özellikle yüksek fırın baca ve çevreleri için tavsiye edilir. Ayrıca atık yakma tesisileri, siklonlar torpedo potaları ve ısı işlem fırınlarında da başarıyla kullanılır.

REMGUN 80

Hidrolik bağlayıcılı, düşük Fe2O3 ve alkali ihtiva eden, süper hizmet tipi, soğuk ve sıcak yüzeylere püskürlebilen bir malzemedir. Başlıca kullanım alanları: Peletleme fırınları, sıcak metal potaları, Siemens- Martin Fırınları, fantil ve kanat duvarları, yüksek fırın sobaları, tav çukurları kapakaları ve gaz yolları, tavlama fırınları yan duvarları kemerleri ve burner duvarları.

REMGUN HT

Düşük Fe2O3'li çok yüksek mukavemet değerlerine sahip bir malzemedir. Termal şoklara aşırı dirençli ve yük altında mukavemeti çok yüksek bir mamüldür.

REMGUN 70

65 Alüminalı komple fırın astarı olarak veya tamir malzemesi olarak kullanılabilir. Sıcak ve soğuk yüzeylere püskürtme veya mala ile tatbik edilir.

REMGUN HTG-LI

Yüksek aluminalı, çok düşük Fe2O3'li bir püskürtme malzemesidir. Başlıca kullanım alanları, peletleme fırınları, sıcak metal arabaları, çelik döküm potaları, sıcak metal mixerleri,sinter wind-box ları, slab fırınları ve tav çukurlarıdır.

REMCAST D-GUNMIX

Remcast D malzemesinin püskürtme tipidir. Su, asit ve gazların kimyasal atkilerine dayanıklı 1316oCye kadar kullanılabilen yüksek mukavemetli hidrolik bağlayıcı bir püskürtme malzemesidir.

REMGUN 80 C

Yüksek aluminalı, kimyasal bağlayıcılı, erozyona ve aşınmaya yüksek mukavemetli bir malzemedir. Sıcak ve soğuk yüzeylere püskürtülebilir.

REMGUN 90 C

Yüksek aluminalı, korondum esaslı, kimyasal bağlayıcılı, düşük Fe2O3 ve alkali ihtiva eden, erozyon ve aşınmaya yüksek mukavemetli bir malzeme olup sıcak ve soğuk püskürtme olarak kullanılabilir.Başlıca kullanım alanları: Aluminyum ergitme fırınlarının çalkalanma bölgesi altı ve yan duvarları, ark ocakları, peletleme fırınları, sıcak metal arabaları, sıcak metal mixerleri yan duvarları, konverter emniyet tamiri, yüksek fırın sobaları, tav çukurları cüruf hatları altı, tavlama fırınları yan duvar ve tavanları.

REMGUN ARZ

Yüksek agrega ve yüksek erozyona dayanıklı Okyanus kumu esaslı bir betondur. Co etkisine dirençli, yüksek aşınma mukavemet değerlerine sahip bir malzemedir. Özellikle yüksek fırın baca ve cevreleri için tavsiye edilir. Ayrıca atık yakma tasisleri, siklonlar torpedo potaları ve ısıl işlem fırınlarında da başarıyla kullanılır.

REMGUN 35

Düşük Fe2O3'li çok yüksek mukavemet değerine sahip bir malzemedir. Termal şoklara aşırı dirençli ve yük altında mukavemeti çok yüksek bir mamüldür.

REMGUN 60 SIC

Hidrolik bağlı SIC katkılı bir püskürtme malzemesidir. Yüksek mukavemet değerlerine sahip, ve termal şoklara dirençlidir. Çok yüksek erezyon ve aşınma dayanımı vardır. Çimento fabrikaları siklon ve gaz kanallarında başarıyla kullanılır.

REMGUN 90

Korondum form'a dönüştürülmüş, saf AI2O3'den yapılmış, Fe2O3 Silis ve Sülfürden arınmış yüksek mukavemet değerlerine sahip beton refrakterdir. Erozyon ve aşınmalara dayanıklı, hidyojen ve CO'li ortamlara mukavim, her türlü reaktif ortamlarda kullanılabilen bir malzemedir. Başlıca kullanım yerlerinden bazıları: Al.endüstrisi, elektrik ark ocak tavanları, petrokimya ve rafineri siklonları, sekonder reformeleri ve reaktörlerdir.

Danışma Hattı
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar
Referanslar